Artykuły niepublikowane w wydawnictwie AVT


Rzeczywisty adres strony http://elportal.keep.pl/

Pierwszy artykuł, który prezentuję, został zamówiony przez Damiana Sosnowskiego w 2019-12-23. 2019-12-27 dostarczyłem artykuł co jest potwierdzone przez Sosnowskiego e-mailem w 2019-12-28. Do dnia dzisiejszego artykuł nie został opublikowany. Na pytanie 'dlaczego' dziecinne tłumaczenie - COVOD. COVOD jednak nie przeszkadza publikować przedruki z Internetu, NIESPRAWDZONE w REDAKCJI, sygnowane przez Nikodema Czechowski podobnie jak 'przedruki' not katalogowych przez Adama Tatusia.
Takich materałów jest dużo więcej. Zamawiane były w latach 2017-2019 ale są i takie z przed 2017 roku. Bedzie co czytać.

FT800 w szponach Arduino:
Wersja robocza 'FT800 w szponach Arduino'
Pliki robocze (obrazy, fotografie).
W najbliższym czasie materiały robocze zostaną skonwertowane do HTML.
Nawiązałem współpracę z Piotrem Góreckim, który niedługo auktywni stronę: https://piotr-gorecki.pl/, nie będę rozwijał strony w kierunku HTML. Finalna wersja artykułów pojawi się na stronie Piotra góreckiego

Siedmiosegmentowy wyświetla na LED RGB WS2812:
Kolejny artykuł, którego Damian Sosnowski nie chce opublikować, momo, że go zamówił a korekta została zrobiona 12-2021
WS2812 7-seg.pdf - roboczy pdf
WS2812 7-seg.zip - fotografie, rysunki, chematy
7-seg_WS2812 - programy, PCB
Film 1
Film I2C
Film plynna_zmiany_koloru
Film Brak_transmisji
Jeżeli filmy nie są widoczne w przeglądarce (problem CODEC-ów w przeglądarce) należy je zapisac na dysku po czym odtworzyć na komputerze/tablecie/telefonie.
Fotografia 1
Fotografia 2
Fotografia 3

Izolowany galwanicznie mostek USB-SPI:
Artykuł, przekazn z EdW do EP. Miał by c publikowany ale Damian Sosnowski zrezygnował. Woli przedurki z Internetu, kody z delay itd.
USB-SPI_(FT220)_izolowany_galwanicznie - roboczy pdf
Grafiki i fotografie do artykułu
Programy na Srajduino i STM32
Materiały dodatkowe
Gerbery
W pełnej wersji (na stronie Piotra góreckiego) będą materiały, które ciężko znaleźć w Internecie.

Szkic Arduino z usypianiem uC oraz obsługą WatchDog-a:

Coś o Arduino - porządny szkic: szkicStartowy_z_sleep_i_wdg.ino

Programator wysokonapięciowy dla AVR - rozbudowa Dragona:
Artykuł - wersja robocza.
PCB

Powstaje KURS STM32 głównie w oparciu o HAL:
Plan kursu